26 Temmuz 2009 Pazar

NƏ ÜÇÜN MİLLƏTÇİ OLMALIYIQ?

Seymur HƏSƏNLİ
“Yeni Nəfəs” qəzetinin başqanı. Bakı
seymurhesen@yahoo.com
Açığı Bakı Strateji Araşdırmalar Mərkəzi üçün ilk yazımı yazarkən çox düşündüm. Çünki həm müxtəlif proseslərlə, həm də tarixi məsələlərlə baglı mövzular həddən artıq çoxdur. Amma belə qərara gəldim ki, ilk yazımı elə millətçilik barədə yazım. Kimdir millətçi?, nədir millətçilik? və ya biz nə üçün millətçiyik?
Bu məsələlər cəmiyyətimiz üçün həqiqətən çox önəmli və həssas olan məsələlərdən biridir. Kimdir millətçi? Millətçi bizim düşüncəmizə görə öz millətinin mənafeyini hər şeydən üstün tutan, öz milli dəyərlərinə sahib çıxan, onu təbliğ edən və bütün məsələlərdə milli mənafeyi nəzərə alaraq yaşayan bir insandır. Yəni öz dilində danışmağı özgə dillərdə danışmaqdan üstün tutan, öz dilinin yadlaşdırılmasına qarşı çıxan, cəmiyyətin milli kimliyinin dərki uğrunda mücadilə aparan, azadlıq və demokratiya kimi dəyərlər uğrunda savaşan, saxta, missioner qrupların əleyhinə çıxaraq həqiqi dinin millətə aşılanması üçün durmadan çalışan şəxs millətçi adlanır. Biz “hər kəs millətçi olmalıdır” deyəndə bu kimi prinsiplərdən çıxış edirik. Bizə görə millətçilik bir millətin əlindən alınmış dil, milli kimlik, ad, azadlıq, demokratiya, din uğrunda yürütdüyü mücadilədir, savaşdır. Bu gün Azərbaycan türklərinin əksəriyyəti qeyd etdiyimiz dəyərlərin bir çoxundan uzaq düşüb və ya uzaqlaşdırılıb. Dünyada yaşayan 60 milyon Azərbaycan türkünün 40 milyona qədəri bu gün farsın əsarətində olan Güney Azərbaycanda öz dilindən, kimliyindən, adından, azadıq və demokratiyasından təcrid olunmuş şəkildə yaşayır. Quzey Azərbaycan XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq coğrafi baxımdan kiçilməklə davam edib və burada yaşayan türkər də bir çox dəyərlərinə sahib çıxsalar da milli kimliyin dərki məsələsindən kənar düşüblər. Azərbaycanlı adı altında türk kimliyi gizlədilir. Azərbaycan vətəndaşı olan hər hansı bir etnik öz milli kimliyi ilə adlandırıldığı təqdirdə əhalinin böyük əksəriyyətini təşkil edən türklər həm etnik, həm də vətəndaşlıq baxımdan azərbaycanlı deyə adlandırılır. Bütün bu kimi yad ünsürlərdən qurtulmaq üçün biz çalışmalıyıq. Buna görə də deyirik və əməlimizlə də sübut edirik ki, biz millətçiyik . Biz bir millətçi olaraq hər hansı bir etnikə və ya millətə qarşı deyilik. Biz bizə qarşı olanlara qarşıyıq. Yəni millətimizə qarşı olanlar bizləri daim öz qarşılarında görəcəklər.
Bizim sadaladığımız bütün dəyərlər həm dünya ölkələrinin ( xüsusilə Avropa və ABŞ-ın ) konstitusiyasında, həm də beynəlxalq konvensiyalarda əksini tapmış dəyərlər və ya fikirlərdir. Hər hansı bir şəxs bu kimi dəyərlərə qarşı çıxarsa həmin ölkənin sadə vətəndaşından tutmuş, media və təşkilatlarına qədər hər bir qurumu öz qarşısında görməli olacaq. Demək Avropanın hər bir vətəndaşı və bu vətəndaşların birləşdiyi qurumlar millətçidir. Bəs Azərbaycanda həmin qurumlardan maliyələşən təşkilatlar nə üçün millətçi (türk millətçisi) deyillər? Türk millətçisi məqamını elə-belə vurğulamadım. Çünki həmin şəxs və ya qurumlar da millətçidir, ancaq Avropa və ya ABŞ millətçisi. Fəaliyyətlərinin əksər sahələrində həmin ölkələrin və millətlərin milli mənafeyini ön planda tuturlar. Amma bizlər millətçi olanda təhlükəli olurmuş. Nə bilim şovinist oluruq, nasist oluruq, irqçi oluruq və daha nələr olmuruq ki?.... Unutmayın biz şovinist deyilik və olmaq niyyətimiz də yoxdur. Olsaydıq minilliklərnən ölçülən tariximiz boyu olardıq və indi yer üzündə bəlkə də barmaqla sayılacaq qədər millətlər qalardı. Biz başqa millətlərin məhvi üzərində öz tərəqqimizi qurmaq fikrindən qətiyyən uzağıq. Sadəcə deyirik ki, özümüzə sahib çıxaq, özümüz olaq, özgələşməyək. Öz millətimizi, vətənimizi birləşdirək və dövlətçiliyimizi gücləndirək. Bunun üçün biz “millətçiyik” deyərək hayqırır və mücadilə aparırıq. Avropanın hər hansı bir ölkəsində sadaladığımız problemlər varmı? Almanlar ikiyə parçalanmış vətənlərini birləşdirmək üçün ötən əsrdə nələr etmədilər ki? Biz millətçiliyin bəlkə də ən bariz nümunəsinə almanlarda şahidi ola bildik. Buna görə də bizlərə “sizin yolunuz millətçilik, bizim yolumuz ayrı” deməklə məsuliyyətdən qaçmaq olmaz. Bu məmləkətin xilası (kurtuluşu) millətçilikdir – ölüm-qalım məsələsidir. Millətinin, vətənin xilasından qaçan adamlar həmin millətin düşmənlərindən daha təhlükəlidirlər.

Hiç yorum yok: