29 Kasım 2009 Pazar

18 Aralık, Araz Elses İzmir Konseri

Güney Azerbaycan'ın Özgürlük Sesi, Ozan Araz Elses, 18 Aralık 2009 günü saat 19,30'da, Azerbaycan Kültür Merkezinin konuğu olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Külür Müdürlüğünün, Fuar, İsmet İnönü Kültür Merkezinde, İzmir'de ilk konserini verecek.
Konser halka açıktır. Tüm dostlarımızın en geniş şekilde katılımını bekliyoruz.

28 Kasım 2009 Cumartesi

İran mediasında Günaz.TV Kabusu və Türk gəncliyinin Azəri adlandırması

Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Strateji Araşdırmalar Mərkəzi

- Hazırda İran İslam Respublikasında Güney Azərbaycan Televiziyasının kabusu yaşanmaqdadır. Bu günlərdə www.parcham.ir və "tabnak" saytları və "Azəri gənclərinin Türkiyə mühacirətinda artım” yazı dərc edilməsi diqqəti çəkməyə bilməz. Yazıda qeyd olunur ki, bir sıra pantürkist qruplar və peyk vasitəsi ilə yayımlanan kanalların təbliğatı nəticəsində Azəri gənclərinin təhsili güclənib. "O cümlədən Türkiyə universitetlərində təhsili üçün alınacaq pulda güzəştə gedir” bu prosesdə GÜNAZ.TV nin təsiri isə xüsusi vurğulanır. Görünən odur ki, İran dövləti artıq Azərbaycan türk gəncliyinin ayıq olması bərk narahat etməyə başlayıb. Saytlar İran dövlətindən bunun qarşını alınmasını istəyirlər.

- Heç kimə sirr deyil ki, bu gün Güney Azərbaycan Milli Hərakatının önündə gənclik gəlir və onlar şüurlu olaraq öz milli haqqlarını, hüquqlarını tələb edirlər və təqiblərdən qorxmayaraq sistemin üzərinə gedirlər. Buna görədə İran mediası Azərbaycan türk gəncliyini sıradan çıxartmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. İran dövləti uzun illərdir ki, yürütdüyü radikal dini təbliğatının heç bir təsir imkanlarına malik olmadığını görür və son illər baş verən hadisələrdə sistemin çürüklüyünü ortaya çıxardır. - Həm daxildə demokartik dəyişiklər uğrunda gedən proses və bununla yanaşı Milli Hərakatın baş qaldırması İranda ciddi təşviş yaratmaqdadır. Məhz buna görədə bu məsələdə Milli Hərakatın stimullaşmasında Günaz.TV- ni əsas səbəb kimi görürlər. Ancaq İran mediasının nə deməsindən asılı olmayaraq

- Milli Hərakat İranda gündən günə yüksəlməkdədir. Hərakat dinamik formada inkişaf edir. Rejim hərakatın qarşını inzibatı-amirlik sistemi və qorxu psixologiyası almaq strategiyası effekt vermir. - Hər şeydən öncə onu bildirik ki, İran mediasının türk gəncliyini Azəri adlandırması fars ideologiyasının tarixi iftirasıdır. İranda Türk gəncliyinin milli şüurunda çaşqınlıq yaratmaq üçün yalançı Azəriçilik konsepsiyanı ortaya atıblar. Ancaq bu xətti heç bir zaman ayaq tutub yerimədi və yeriyədə bilməz. İranda yaşayan Azərbaycan türkləri özlərini məğrurla TÜRK adlandırırlar. Bəli, Azərbaycan türk gəncliyi savadını və intellektual dünyagörüşünü artırmaq üçün dünyanın müxtəlif universitetlərində, elm ocaqlarında təhsil alırlar. Çünki, İranda türk gəncliyi öz dillərində təhsil almadıqlarına və təqiblərə məruz qaldıqlarına görə məcburiyyət qarşısında qalıb başqa ölkələrə üz tuturlar. İran rejimi müxtəlif yollarla bunun qarşını almaq istəyir. Ona görə İran mediasının qəzəbinin əsas nüvəsində bu faktor dayanır. Nə üçün gənclik başqa ölkələrə üz tutur və İranın təhsil sisteminə maraq göstərmir. Yuxarıda deyilən amillər və üstəlik İranın təhsilində fars ideologiyasının hakim olması, türk gəncliyinin maraq dairəsindən uzaqlaşdırır.

- Günaz. TV Güney Azərbaycan Milli Hərakatında tarixi missiyanı həyata keçirdiyinə görə İran teokratik rejimi bərk narahatdır. Bu gün Dünya xalqlarının mübariz sistemində medianın, internet portallarının böyük rol oynadığı bir faktdır və bunun üçün də despotik rejimlər bu üsulların qarşısını almaq üçün müxtəlif metodların istifadə edirlər.

- Günaz. TV-nin yaranması və güclü şəkildə fəaliyyət göstərməsi İran rejiminə xidmət edən media orqanlarını təşvişə salıb. Güneydə gedəb həbslər, təqiblərin baş verməsini ilk olaraq Günaz.TV nın ekranlarında işıqlandırılması, dünya içtimaiyyətinə çıxmasında səbəb olur və İran rejiminin mahiyyətini ortaya çıxardır.

Yaşasın Qırmızı Azərbaycan, Yaşasın Traxtur

Bu günlərdə heç şübhəsiz Azərbaycanın ən başarılı kütləvi internet sitəsi www.tractorfans.com –dır. Bu haqda şübhəsi olan soydaşların sitəyə baş çəkməkləri rica olunur. Bu, sitənin işi futbol reklamıdır. Dili, hələlik farsca olsa da, içində get-gedə artan tempolu türkcənin əski və latin alfabetli yazılarını da görmək mümkündür. Gündəlik statistiklərə görə, hər gün bu sitədən 10,000-lərcə vətəndaş görüş edir və anlayn (online) olaraq 100-lərcə çatlaşır. Bütün Qırmızıya boyanmış bu sitənin sağ əlində bir çox zaman bu sloğan flaş olaraq gözə çarpır “Azərbaycan Dərd içində boğulmuş!” Azərbaycan ədəbiyyatıyla tanış olan hərkəs bu sözün, sürgün şairimiz Almaz İldırıma aid olduğunu bilər. Sitə yalnız idmanla uğraşdığına görə, siyasətlə işi yoxdur. Sadə sözlə desək bu sitəni yönəldənlərin heç biri siyasal oyunçuluq sərgisilə uğraşmayırlar. Onların təkcə amacı Azərbaycan varlığının insan toplumundaki ulusal yerini yüksəltməkdir. Bu sitənin həm də, yönləndirici rolu vardır. Belə ki, Traxtur (Tractor) Futbol Taxımının fanatiklərinin verdiyi şüarları doğru yöntəmə yönətmək, onların geyimlərini taxım halinə gətirmək və birgələşmiş ulusal davranış axlağının kimliyini ulusumuza qazandırmaqdır. Bu doğru tutumun ən aydın görüntüsünü futbol alenalarında görürük. İstər Təbriz, istər başqa şəhərlərdə Qırmızı Geyimli futbol fanatlarının “Yaşasın Azərbaycan” yazılı bayraqlarının bir ilk olaraq görüntüsü bu iddianın ən danılmaz tanığıdır. Demək Traxtur fanatlarının ortaya qoyduğu bir milli simgə hər gün geçdikcə aydınlıq qazanır. Bu simgənin siyasal çarpışması yoxdur. Bu simgə Azərbaycanın milli örgütləri tərəfindən ortaya qoyulmadığına görə, mənimsəmə davasını aradan qaldırılır və ona ulusal mənimsəmə biçimi yaradır. Bu simgə bir yandan isə, bu qurumların milli ölçülərini ortaya qoyan bir sınaq aparatı kimi əməl edir. Belə ki, hansı qurum millətin seçənəyinə baş əyir və hansı qurum kütlənin seçənəyinə xor baxır gərçəyi də az bir zamanda özünü göstərir. Bu simgənin yalnız və yalnız kütləmizə aid olduğunu kimsə dana bilməz. Dananlar çox tez bir anda milli geyimini əyinlərindən çıxarmağa məhküm olmalıdırlar. Ayrıca, bu, Azərbaycan Kütləsinin onun üzərində iddialı olan milli örgütlərə verdiyi qaçırılmaz bir əmirdir. Bu simgə özünü sevməyə başlayan, kimliyini akademiksəl deyil, kütlə bilincsəlliyində axtarmış olan sadə, inanclı, könüllü, heç bir siyasal gücə mal olmayan, düşmən cəbhəsini yaran dözümlü bir xalqın iradəsindən doğan bayraqdır. Katalan (Catalonia) İspanianın güzey doğusunu oluşduran bənzər örnəkdir. Bu bölgə tarix boyu İspanların dominantlığında yaşayan 8 milyonluq bir toplumdur. Zaman-zaman özgürlük və bağımsızlıq dirənişində olan, özümlü Katalan milləti gütləvi sürgünlərə də məruz qalmışdır. Bu üzdən Avrupada yerləşməsinə rəğmən toplumun ən azından 10%-i Fransa, Argentin, Kuba, Mekzik, Amerika, Almania, İtalia vb. ölkələrə səpələnmişdir. Baselona (Bacelona) İspaniya klonosunda olan bu bölgənin mərkəzidir. Barselonanın Futbol takımı 1890-uncu illərdə təməl atmış bir idman klubudur. Bu klubun ilk başdan qırmızılı-sarılı bayrağı olmuşdur. Lakin Katalanın avtonomi bölgə olmasından üzübəri bir neçə bayrağı olmuşdur. Bu bölgə, İspaniyadan ayrılıb müstəqil bir ölkə olmaq yolunda demokratik yöntəm alsa da, mərkəz hakimiyyətin sərt qarşı durmasıyla üz-üzədir. Mərkəz dövlətin propakantalarını etgisiz etmək üçün katalan yerli hakimiyyətinin ən böyük və sarsılmaz dirəniş meydanı Baselona maçlarıdır. Maraqlı burasıdır ki, Katalan yerli hakimiyyəti, ən son titiz bir davranışla öz milli bayrağını ləğv edərək Barselonanın bayrağını bölgə simgəsi elan edir. Və beləliklə, yerli hakimiyyətlə, millət arasında olan ikili bayraq sorununa son verərək istiqlal uğrunda böyük və çox incə bir uğura əl tapır. Yəni, hər bir Katalan Barselona futbol takımının fanatı və hər bir futbol fanatı, öz yurdunun fanatıdır! Demək, Barselona takımının meydanlarda dalğalanan bayrağı bir ulusun gələcəyə açılan pəncərəsinin özgürlük odağına çevrilmişdir. Qırmizi və sarıdan oluşan bu bayrağın üzərində Demokrasia və Barselona sözləri yazılaraq bölgə kimliyini sərgiləyən bir ulusal simgə ortaya qoyulmuş və bir milli-siyasi sürəcin anatomusunu çox net bir şəkildə anlatmışdır.Azərbaycanın Traxturu ilə Katalanın Barselona futbol taxımlarını düşünərkən ortaq nöqtələrin nə qədər çox olduğun göz önünə taxılır. Böyük Nəsiminin “Məndə sığar iki cahan, Mən bu cahana sığmazam!” fəlsəfi ruhunu biraz yumuşadarkən qonumuzu özəlləşdirməyə çalışıram. Traxtur takımının fanatlik sıralarında, Ərəb kökənli teknik direktorunun dediyinə görə, 30,000,000 Türk dayanmaqdadır. Bu rəqəmin İldırım xızıyla artması və daha böyük rəqəmlərə olaşması gün kimi aydındır. Bu, o deməkdir ki, bu takım millət ruhuna varmışdır. Bir çox hallarda gecə çörəyinə möhtac olan Təbrizli, Ərdəbilli, Urmulu vb. Qırmızı geyimli və Qırmızı bayraqlı gəncliyimizin minlər kilometrə vətəndən uzaqlarda (İsfəhan, Əhvaz ..) qucaqlaşmasının dərinliyinə getdikdə bu fəlsəfi anlamın da somut olan üzünü görmək mümkün olur. Barselona Katalanın birlik ruhudursa, nədən Traxtur Azərbaycanın birlik ruhuna çevrilməsin! Başqa bir gərçəyi dediklərimə əlavə edirəm: Tehranın Azadi Futbol Alenasında Azərbaycanın və Türkün yaşadığı bir çox bölgələrdən toplanan 30-minlik Türk vətəndaşın Bozqurd Salamlaşması dünyanın bir çox net sitələrində görüntülənir. Türkçülüyü içində barındıran bir millət oluşması bu dəfə futbol alenasında göstəriş yapır. Belədirsə, kim bu göstərinin Azərbaycan Milli Hərəkatından soyut (ayrı-mücərrəd) olmasını, Baybək Hərəkatının, Xurdad Ayaqlanmasının ardı olmadığını və yalnız bir futbol macərası olduğunu irəli sürə bilər? Bu, Ana Vətən, Azərbaycandan pöhrənmiş bir günəş işığıdır. Siyasilər, ya bu işığa bağlanar vəya dukan-bazarları bağlanar. Başqa yol yoxdur! Baybək Qurultaylarının qarşısını işğalçı ordusuyla kəsən farsçı rejiminə altirnativ olaraq milli-siyasi çalışqanların arzusunda “Artıq dağdan şəhərə üz tutmaq zamanıdır!” istəyi nəhəng bir əltapmaza çevrilmişdir. Xurdad Hərəkatı bu arzunun patlaması nöqtəsinə çevrilsə də, Milli Hərəkatın örgütlənmə zərfiyyətini də ortaya qoydu. Xurdad Hərəkatı rejim sarından vəhşicəsinə qarşılıqlıq gördü. Ona siyasal don geyindirən rejimin əlinə bahana düşdü. Ancaq, millətin ruhu heç də, Türk düşməninin ağılına qolayca sığmayan Traxtur Qırmızısından pöhrəndi. Rejim, Azərbaycanın Yaşıla burunməsini gözlərkən. Azərbaycan, rejimin hər iki qanadını xəyal qırıqlığına uğratdı. Azərbaycan Qırmizi seçdi! Bugün, Azərbaycanın ən sevdiyi boya qırmızıdır. Bu, özəl bir Qırmızıdır. Böyük hərflərlə yazılan bir QIRMIZIDIR. Bu Qırmızı bəzilərini sevindirməsin. Vətənin sevgisini qazanmış bu Qırmızı Vətənə aid olan Birlik, Çağdaşlıq və Dirilik simgəsidir. Eynilə 1200-il bundan öncə Ərəb İmperaturluğuna qarşı özgürlük dəlisi olan Qırmızı Baybəkilər kimi, bugünün də, türlü özgəliklərə sinəgərən “Azərbaycan Türk Millətinin” boyası Qırmızıdır. Ayrıca, bu seçim milli-siyasi örgütlərimizin içindəki bayraq dartışmasına da son qoyan bir gərəksimdir. Eynilə Katalanda olan siyasi yarışmaları öz içində yoğuran Barselona bayrağı kimi Traxtur bayrağı da, iddialı bayraqları millət birliyi xeyrinə ana bayraq dördgenində bir araya toplamaq gücünə sahibdir. Sözsüz ki, ana bayraq hükmündə qəbul olan Traxtur bayrağı, milli örgütlərimizin seçdikləri bayraqların aradan qaldırması anlamına gəlməməlidir. Hər örgüt öz bayrağıyla çıxış etmək haqqına malikdir. Ancaq, bunu da başa düşmək gərəkir ki, toplumu birliyə götürən bugünün futbol, yarının isə Ana Bayrağı bütün bayraqları öz ətrafında birləşdirməlidir. Bəzi Avrupa fasonlara görə, güya Güneydə milyonlar insanın sivimlisi olan Qırmızı boya, kommünizim simgəsidir. Bu soydaşlarımızın idialarına görə, qırmızı boya Azərbaycan Milli Hərəkatına aid olamaz! Bu dostlara demək gərəkir ki, gəlin, kiçik qapsamlı bataqlıqlarda boğulmayaq. Gəlin, öz malımızı özgələşdirməyək. Baybək babanızın Qırmızı geyimli və Qırmızı bayraqlı ordusunun Kommünizmilə nə işi ola bilərdi? Vəya 15-ci yüzillikdə İstanbulun M. Fatih sarından azad olmasıyla Qırmızı bayrağın dalğalanmasını necə kommünizmə bağlamaq mümkündür? Bu dostlara demək gərəkir ki, bəlli bir quruma fanatlıqdansa millətə fanatik olmaq lazimdir. Millətimizin seçiminin doğru olduğunun başqa yöntəmini, həm də Azərbaycan Milli Hərəkatının aydınlıq cizgisinin bilimyurdlardan kütlə dərinliyinə doğru yöntəm almasıdır. Sadə anlamla desək, üzərlərində “Yaşasın Azərbaycan”,“Yaşasın Traxtur” sloğanlarıla yan-yana düzülmuş Qırmızı Bayraqların anlamını aydınlıqla (Yaşasın Azərbaycanla), kütlənin (Yaşasın Traxturun) harmonik birgələşməsində görmək gərəkir. Bu da, o deməkdir ki, indiyənədək çeşidli örgütlərin sunduqları bayraqlar çatında birgələşə bilməyən Azərbaycan aydınıyla, Azərbaycan kütləsi Qırmızı Bayraq altında birləşməyə sarı yürüməkdədir. Sözsüz ki, Bu sürəc Azərbaycan milli Hərəkatı üçün bir dönüş nöqtəsidir. Çox maraqlıdır ki, bəzilərinə görə, Azərbaycanın Qırmızı seçimi mərkəzçi Yaşıl Hərəkatına qarşı ortaya atılmış bir siyasal davranışdır. Bu, olduqca boş və keyfiyyətsiz bir təsbitdir. Bu seçimin Yaşıllarla heç ilgisi yoxdur. Azərbaycan Milli Hərəkatının böyük amaclarıyla Yaşılların siyasal hədəflərini eyniləşdirmək kimlər vərindən olursa-olsun dərin cahilliyin aydın örnəyidir. Kimsə, farsların içində demokratiya savaşının ziddinə deyildir. Türk milləti bütün tarix boyu özünə özəl demokratiya yaşatan bir varlıq olmuş və özü də bu yöntəmin ən ağır qurbanısı olmuşdur. 100-illik tarixin şəhadətinə görə, İran adlanan dövlətin qurulmasında, qorunmasında və Türk dövlətçiliyini farslara ağa payı kimi hədiyə verməsində ən böyük suçlu türklər özləri olmuşdur. Bugün, babalarımızdan nəsilimizə pay qalan bu acının sonlanmasını istəyən bir böyük ayaqlanma ortadadır. Sözsüz ki, milli sorunu başqa sosial-siyasal ideolojilər dördgenində axtaranlar üçün ulusal ayaqlanmanın anlamı biraz idraksız ola bilər. Ancaq burada söz qonusu çox dərinlərdən getmir. Sadəcə bir millətin ölüm-dirim savaşı söz qonusudur. Bunu anlamağa nə var ki! Azərbaycan Türk Millətinın iradəsi şiəçi-farsçı rejimin iç davasından yana deyildir. Öz zülmə uğramış millətinin laik, çağdaş, müstəqil və özgürləşmiş milli inancını farsçı rejimin iç davasına sürükləməkdə dəridən-qabıqdan çıxanlara verilən mesaj olduqca aydın və tək anlamlıdır. Buna baxmayaraq bu soydaşlar, yenə də öz duyğusal və iran qəhrəmanlığı düşüncələrində əl üzmək istəməyirlər. Qırmızı geyimli millətimizi, Yaşıllar özgəliyinə rəd ol cəvabi verdiyinə görə, danlayan, təcrübəsiz, xəyalçı və pasiv adlandıran iran mərkəzli qardaşlarımızın bu inadları haçana qədər üzün sürsə də, yenə millətin qucağı açıqdır. Hər kəsin buna inanması gərəkir ki, millətimizin Qırmızı qucağı, şiəçi-farsçı irqçıların Yaşıl qucağından olduqca doğma, sıcaq və Özdür. Təki, birlik olsun. Mən diyən deyil, ulus diyən olsun.Yaşasın Qırmızı AzərbaycanYaşasın Qırmızı TraxturEldar Qaradağlı2009-11-11

20 Kasım 2009 Cuma

Azerbaycanın böyük şairlerinden, Bulud Garaçorlu Sehend

Bulud Garaçorlu Sehend (Meraga, 1927 - Tahran, 1979) Güney Azerbaycan'ın Merağa şehrinde yoksul bir ailede dünyaya geldi. İlk tahsilini Tebriz'de medresede almış, 1945-46 yıllarında "Millî azatlı" hareketine Azerbaycan Demokrat Partisi'nin gençler teşkilatının üyesi olarak katılmış ve İran halklarının inkilapçı-demokratik mücadelesindeki faal hareketleri sebebiyle iki defa; 1946-47 ve 1951-53 yıllarında hapsedilmiştir. Musaddık hükümetinin devrilmesinden bir kaç gün önce hapisten bırakılan şair, tekrar doğrudan doğruya mücadele sahnesinde yerini alıyor, sadece kendi halkının değil aynı zamanda Vietnam'dan taa İspanya'ya ve İspanya'dan Küba'yakadar hürriyet mücadelesi için ayaklanmış bütün halkların kahramanlık ve şehitlik tarihinden sahneleri şiirinde terennüm etmiştir. Sehend, Şehriyar'la birlikte, Güney Azerbaycan'ın en görkemli şairlerindendir. Edebî faaliyete millî istiklâl hareketini terennüm eden, istiklâl günlerinin acı-tatlı hatıraları olarak kaleme alınan "Xatire" ve "Araz" (1945-1950) şiirleriyle başlamıştır. İlk iri hacimli eseri "Haydar Babaya Salam"ın (Şehriyar'ın eseri) tesiriyle nazma çektiği "Dede Qorqud" boylarıdır. ("Deli Dumrul", "Buğraç", "Qanturalı", "Qaraca Çoban", "Tepegöz"vs.) Sonraları Sehend bu boyları bir yere toplayıp "Sazımın Sözü" (1965) ve "Dedemin Kitabı" (1971) adı altında bastırmıştır. Dört ciltten ibaret olan "Sazımın Sözü"nün son iki cildi İran'da şairin ölümünden sonra çıkıyor. Sehend'in şiirleri "Sazımın sözü" adı ile Ankara'da (1980) ve Baku'da (1984) neşr olunmuştur. Üstad Şehriyar'a ve Baku'daki şair dostlarına yazdığı manzum mektuplar "Ermağanlar", "Şallaq", "Sebir daşı", "Yasaq" şiirleri, aynı şekilde Farsça olarak yazdığı "Tebriz'e salam", "Oyan Semed" menzumeleri hürriyet ve vatanseverlik ihtirası ile aşılanmıştır. Şehriyar'la birlikte Sehend, İran'da ana dilli, inkilapçı-demokratik ruhlu Azerbaycan şiirinin 1950-70 yılları arasındaki en büyük hadisesini yaratmıştır. Şehriyar meşhur "Sehendiyye"sini sadece ona hasretmiştir. Doğma Azerbaycan Türkçesinin şiirde, matbuatta yaygınlık kazanmasında Sehend'in hararetli şiirlerinin büyük rolü olmuştur. Şiir tarihimize, o millilik, halkçılık ve hürriyet şiirini yaratanlardan biri olarak dahil olmuştur. Bulut Sehend, 1979'da Nisan ayının 10'unda Tahran'da kalp hastalığı sebebiyle vefat etmiştir. Kaynakça 1.Cenubdan sesler, Bakı, 1987. 2. XX esr Cenubi Azerbaycan edebiyyatında demokratik ideyalar (1900-1985-ci iller). Meqaleler mecmuesi, Bakı, 1990. 3. CenubiAzerbaycan edebiyyatı antologiyası, 4 cildde, cild 4. Bakı, 1994. ŞİİRLER (Sazımın sözü. Bakı, 1984, s.33-38,58-59) Qaynaq : azerbaycanturkleri.com - Tşklər

17 Kasım 2009 Salı

İran'da Azerbaycanlı kültürel aktivist Mühendis Ali Rıza Ferşi ve Eşi Sima Didar'a Hapis Cezası Verildi

Güney Sesi:
İran'da Azerbaycanlı aktivist ve Merend Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Rıza Ferşi ve weblog yazarlığı yapan eşi Sima Didar'a, Tebriz Mahkemesi 3. Şubesi tarafından 1 yil hapis cezası verildi.
verilen karara göre aktivistlerin suçu, "sistem aleyhine propaganda" olarak belirtilmiştir. Hakim bu suçlamaya, aktivistlerin 22 Mayıs'da Tebriz'de El Gölü (Şah Gölü) parkına düzenlenen geniş katılımlı bir yürüyüşte, Azerbaycanlıların anadilde eğitim hakkıyla ilgili slogan atmalarını kaynak olarak göstermiştir.
Bu şahısların mahkemesi 17 Eylül 2009 'da hakim Alinejad 'in yönetimiyle kapalı olarak görülmüştür. Mahkemede onlara karşı yöneltilen diğer suçlamalar ise red edilmişdir.
Ali Rıza Ferşi, 22 Mayıs'da Tebriz'de El Gölü (Şah Gölü) parkına düzenlenen geniş katılımlı bir yürüyüşte, Azerbaycanlıların anadilde eğitim hakkıyla ilgili slogan atması nedeniyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. 95 gün gözaltında tutulduktan sonra 70 bin dolar teminat karşılığında serbest bırakılmişdı. Ferşi'nin anadil ve kültürel haklar aktivisti olan eşi Sima Didar da 18 Haziran'da yetkililer tarafından eşini hapishanede ziyaret etmeye çağrıldığı sırada gözaltına alınmış ve bir ay sonra serbest bırakılmıştı.
Uluslararası Af Örgütü'nün 9 Haziran'da İran'da Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi insan hakları durumuyla ilgili yayınladığı raporda da Ferşi'nin ve aynı yürüyüşte gözaltına alınan diğer aktivistlerin durumundan bahsedilmişti.
http://guneysesi.blogspot.com/2009/11/iranda-azerbaycanl-kulturel-aktivist.
html http://www.savalansesi.com/
http://www.adapp.info/

Milli sərdar Səttarxanın ölümündən 95 il ötür

Müəllif: DAK http://www.d-a-k.org/

Bu gün milli sərdar Səttarxanın ölümündən 95 il ötür.
http://www.d-a-k.org/ –a daxil olan məlumata görə, fars şovinist rejimi Azərbaycan türklərinə onun uyuduğu Şah Əbdüləzim məzarlığında anma mərasimi keçirməyə maneçilik törədir. Hətta hökumət soydaşlarımızın icazəli törən düzənləmək istəyini belə rədd edib. “Ettelaat” tədbirlərin qarşısını almaq üçün müxtəlif metodlara əl atır. Belə ki, milli fəallar mərasimə qatılmasınlar deyə ayrı-ayrılıqda hədələnir. Bununla yanaşı, “Ettelaat” SMS-lərlə soydaşlarımıza tədbirlərə qatılmamağa çağırıb. Əks təqdirdə onların ciddi şəkildə cəzalandırılacağını bildirib.

11 Kasım 2009 Çarşamba

Azerbaycan Müziğine, Güneyden bir nefes, Pərisa Ərsalan

Urmu sənətçisi Pərisa Ərsalan
Pərisa Ərsalan yeni bir səs, yeni bir nəfəs və yeni bir oluntu (fenomen) olaraq musiqi dünyamıza qədəm qoymuşdur.
Pərisa Ərsalan yeni bir səs, yeni bir nəfəs və yeni bir oluntu (fenomen) olaraq musiqi dünyamıza qədəm qoymuşdur. Urmulu gənc xanım sənət dünyamıza girər—girməz öz ustaca və özünəməxsus ifaları ilə yeni səsə ehtiyacı olan türk dinləyicilərinin içdünyasında artıq özünə yeretmişdir.< /p>
Pərisa Ərsalanın nəfəsində, səsində və ifasında bir özəllik sezilməkdədir. O da bu ki, bu xanım uzun zamandan bəri enerjisini, həyatını bu sənətə, musiqi sənətinə həsr etmiş kimi görünür. Pərisa Ərsalan mühitin bəlli basqılarına rəğmən musiqi sənətinin dərinliklərinə varmaq üçün geniş çalışmalar içində bulunduğunu ustaca ifaları ilə göstərməkdədir. Əslində, bəzən sənət adamı üçün yasaqlar olumlu təsir göstərir. Çünkü yasaqları aşmağa həsr edilən enerji və dirəniş, istər—istəməz sənətə yansıyır. Sənət insanların gizlin duyqularını incə və estetik biçimdə yansıtma eyləmidir. Sənət qədər həyatımızı özünə məşğul edən başqa bir şey yoxdur. Ancaq hər bir fərdin varlığında dağınıq olaraq var olan sənət duyqusu bəzən bir fərdin yaradıcılığında odaqlanmış (mərkəzləşmiş) olur. Məslən Şəhriyarın “Heydər Babaya Salam” əsərində keçən olaylar, duyqular hər tək—təkimizin bilincaltımızda dağınıq şəkildə yaşamaqdadır. Ancaq Şəhriyar yaradıcılığında ortaq duyqularımız billurlaşmışdır. Bu üzdən də Şəhriyar yaradıclığını doğma, yaxın hiss edirik. Bu durum bütün sənət türləri üçün keçərlidir. Pərisa Ərsalan ifasının içimizdə oyatdığı duyqular da bu türdəndir. Pərisanın səsi ruh dünyamızdan bizə səslənirmiş kimidir. Çünkü Onun nəfəsində bəzi gizlin və anladılması zor olan duyqular bizim içimizdə saxlıdır. Pərisanın nəfəsində yasaqlanmış qadın duyqularını sezmək də mümkün. Bu səsin dərinliyi, sadəcə Pərisanın bireysəl ruh dünyasına dayanmamaqdadır. Bu nəfəsdə həm də bir görəv var. Ulusların ruhu sənət dünyasında öz evrilim (təkamül) sürəcini yaşar. Ruh nədir? Ruh bir türlü gerçəkləşim sürəcidir. Gerçəkləşən içsəl (daxili) enerjidir. Bu da ən bariz şəkildə sənətdə gerçəkləşim biçimini tapar. Kollektiv mənəvi ehtiyaclar özünü bir bireyin ruhsal varlığına yüklədiyi, yükləndiyi zaman böyük sənət əsəri yaranır. Nədən? Çünkü sənət insanların ruhunu, içsəl duyqularını dərinləşdərər, genişlədər və estetizə edər. Varlıq sənətdə fərqli qavranılır. Əslində sənət bir idraketmə işi deyildir. Sənət duyqular dolayısıyla özümsəmə sürəcidir. Varlığı əsrarəngiz bir şəkildə özümsəmə sürəcidir. Bu doğrultuda musiqi sənətinin ayrıcalığı var. Bu günə qədər bir çox ifaçılardan dinlədiyimiz mahnıları Pərisanın səsində dinləmək çox sevimlidir. Çünkü Pərisanın səsi və səliqəsi bütün bu səliqələr içində yenidir, duyqulandırıcıdır. Pərisanın səsindəki bu dadlılıq və etkiləyicilik hardan qaynaqlanır?
Pərisa Ərsalan ilk öncə bir ozandır. Ozan sənətinin sirlərini bilmək, türk musiqiçisi üçün çox önəmlidir. Çünkü ozan sənəti öz yapısında dərin tarixi xatirələri, sirli səsləri barındırmaqdadır. Ozan sənətini yaxşı bilən Pərisanın öz ifasında bu olanaqdan da yararlandığı görülməkdədir. Bəlkə Pərisa özü bunun bilincində olmaz. Ancaq onun saz ifası və saz sənətindən qaynaqlanan bəzi gözəlliklər Pərisanın səsini, nəfəsini, duyqularını çevrələmişdir. Pərisanın varlığı ilə qaynayıb—qarışmış kimi görünür bu sənət. Ozan sənəti türk musiqisi üçün çox önəmlidir. Çünkü ozan sənəti bizim professional musiqimizi (muğamları, bəstəkar və xalq mahnılarını) üç doğrultudaetkiləmişdir:
1. Ozan sənəti musiqimizi melodik yöndə etkiləmişdir. Saz havaları ahəng olaraq musiqimizi hər zaman öz təsiri altına almışdır. Gerçək bir türk sənətçi bu etkinin dışına çıxa bilməz. Çünkü saz havaları əmək və halallıqla iç—içə olmaqla yanaşı bizim tariximizdən gələn səslərdir. İndi torpağa dönüşmüş əski nəsllərin estetik duyquları, istəkləri sıxışdırılmış bir biçimdə saz havalarında bizimlə qarşılaşar. Bu üzdən də kökü bizim uyqarlığımıza dayanan musiqi sənətində mütləqa saz sənətinin təsirini görəcəyik. Bir örnək söyləyəcəyəm. Məsələn, Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasında saz yoxdur. Orada saz musiqi aləti yoxdur. Ancaq saz havaları var. Koroğlunun oxumalarında bütün musiqi alətləri bir yerdə saz havası çıxarmağa özənirlər. Anlaşıldığı kimi saz sənəti, hətta bizim operamızı da etkiləmişdir. Pərisanın saz sənətini yaxşı bilməsi, gözəl saz çalması onun ifasına çişitlilik və dərinlikqazandırmışdır.
2. Boğaz təsiri. Özəlliklə muğamlarımızın başqa xalqların muğamlarından fərqlənməsinin əsas səbəblərindən biri də aşıq sənətindəki boğazların musiqimizi geniş miqyasda etkiləməsidir. Boğazlarımız musiqi üçün yatqınlığını öncə ozan sənətində denəmişdir. Zeynəb Xanlarova, Nazpəri kimi bir çox önəmli sənətçilərin ifasında ozan boğazının etkisini görmək mümkündür. Bu etki bir sezgi ilə hiss olunur. Açıq şəkildə deyildir. Bu etkini incə bir şəkildə Pərisanın da ifasında görməkmükündür.
3. Sözlü təsir. Sözlü təsir ifadan daha çox bəstəkarlıq sənətində özünü göstərmişdir. Yəni aşıq şeirlərinə bəstələnən mahnılar. Bu üçü bir yerdə bir bütün olaraq musiqimizi hər zaman dərindən etkiləmişdir. Pərisanın bəstəkarlıqla məşğul olub—olmadığını bilmirəm. Ancaq məşğul olacağı təqdirdə bu olanaqdan da yararlanacağı qaçınılmaz olacaqdır. Pərisanı ilk öncə ozan kimi tanıdıq. İndi isə türlü—türlü mahnılar ifa edir.
Pərisanın Urmudan olması da bir ayrıcalıq daşımaqdadır. Nədən? Çünkü musiqimizdə Səfyəddin Urməvi kimi alim, filosof, bəstəkar, bir neçə musiqi alətini çalan tarixi bir şəxsiyət də Urmudan tariximizə girmişdir. Bu üzdən də Urmu musiqi sahəsində böyük şəxsiyətlər yetişdirmə gələnəyinə sahibdir. Səfyəddin Urməvi tariximiz və musiqimiz üçün çox önəmlidir. Araşdırmaçılara görə, musiqi səslərinin kağız üzərində təcəssümü, not şəklinə dönüşməsi Urməvi tərəfindən gerçəkləşmişdir. Musiqi nəzəriyəsini ilk kəz olaraq Farabi “kitabi-əlmusiqi-ul kəbir” əsərində yazsa da, bu sahə Urməvi tərəfindən daha da genişlədilmişdir. Urməvi musiqi üzərinə bir neçə kitab yazmışdır. Ən önəmlisi isə, “Ədvar” (devirlər) əsəridir. Bu kitab türk musiqisini və Şərq musiqisini çox dərindən etkiləyəcək ki, daha sonra Abdulqadir Marağalı “Ədvar” üzərinə “Şərh-ul Ədvar” əsərini yazacaqdı. Pərisa Ərsalan bu Urmu kültüründən gəlməkdədir, Səfiədin Urməvi gələnəyindən. Sənəti qədər öz zahiri görkəmi də çəkici və gözəl olan Pərisa Ərsalan xanıma başarılardiləklərimlə.
Aşağıda Pərisa Ərsalanın ifalarını dinləyə bilərsiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=RmJE5SYEUG8
http://www.youtube.com/watch?v=Jb2Ic4mRBqg
http://www.youtube.com/watch?v=7d0stZ2eG1I
http://www.youtube.com/watch?v=hiRDDCeiXmo
http://www.youtube.com/watch?v=eJoT2M7bPJ0
Güntay Gəncalp 10.11.2009

8 Kasım 2009 Pazar

7 Kasım, Birlik ve Dayanışma toplantımız yapıldı

Birlik ve Dayanışma gecemizde dostlarımız, bol bol Azerbaycan Reksleri oynadılar.
Sağda idare heyeti üyelerimiz, Asif Kurban ve Lokman Kızılörenlü, solda Bakıdan misafirleriyle birlikte,
İdare Heyetimüyeler, Celal Mehmethaoğlu, Gürbüz Vurkır, Fuat Acarlı birlikte
Gecemize eşlik eden orkestramız, Qaşa Nağara Celal Mehmethonğlu, Org Tolga Çetiner, Nağara ve Solist Erdal Baydar, Garman Yasin Sarcan

Birlik ve Dayanışma gecemiz, büyük bir samimiyet ve dostluk ortamında gerçekleşti. Orkestaramızın gözel nağmeleriyle çoşan dostlarımız gece boyunca yerlerinde oturamadılar.
Gecemizle ilgili daha fazla fotogrof görmek için, http://7kasim.blogspot.com/ adresini tıklayın

3 Kasım 2009 Salı

Şahmat üzrə Azərbaycan Komandası Avropa çempionu oldu

Serbiyanın Novı Sad şəhərində keçirilən şahmat üzrə Avropa çempionatında qazanılan parlaq qələbədən sonra Azərbaycanın yığma komandası noyabrın 1-də gecə Vətənə dönmüşdür. Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanında qaliblərin təntənəli qarşılanması mərasimi olmuşdur. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının rəhbərləri, idman ictimaiyyətinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri, jurnalistlər, çoxsaylı azarkeşlər, qaliblərin doğmaları və yaxınları onları gül-çiçək dəstələri və musiqi ilə qarşılamışlar.İdmançılarımızın dönüşü əsl bayrama çevrilmişdir. Beynəlxalq qrossmeyster Vüqar Həşimov böyük heyranlıqla qarşılanmışdır. Həlledici görüşdə məhz onun qələbəsi sayəsində Azərbaycan yığması komanda turnirlərinin bütün tarixi ərzində Avropanın ən güclü komandası adına layiq görülmüşdür.
V.Həşimov demişdir: “İlk növbədə, Prezident İlham Əliyev başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqını bu qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Bu qələbə bizim üçün çox vacib idi. Biz bu gün hamıya sübut etdik ki, Azərbaycan komanda hesabında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxa bilər. Gərgin mübarizə axıradək davam etdi. Biz bu nəticəyə layiqik, çünki inadkarlıq, qələbə əzmi və əlbəttə, yaxşı oyun nümayiş etdirdik. Bir şeyi dəqiq deyə bilərəm: bu, bizim üçün bir başlanğıcdır. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Elman Rüstəmova xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm”.
Azərbaycan yığmasının kapitanı Zurab Azmayparaşvili də öz sevincini jurnalistlərlə bölüşmüşdür. O demişdir: “Komandamız Avropa çempionu olmuşdur. Əla hislərdir. Avropa çempionatında bu uğuru qazanmaq üçün əlimizdən gələni etdik. Avropanın ən güclü komandaları arasında qələbə qazanan Azərbaycan yığması qızıl mükafatın sahibi olmuşdur. Biz bir komanda kimi bir-birimizə inanırdıq. Bu da qəti qələbənin rəhni oldu. Nailiyyətlərimiz dövlətimizin bizə böyük diqqət və qayğısının bəhrəsidir”.
Şahmatçılar avtomobillər karvanının müşayiəti ilə hava limanından Heydər Əliyev Sarayının qarşısındakı parka yola düşmüşlər. Burada onlar müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ölkədə bədən tərbiyəsinin və idmanın inkişafına, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda təlim-tərbiyəsinə həmişə böyük diqqət və qayğı göstərən ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin qarşısına tər çiçəklər qoymuşlar.