25 Eylül 2008 Perşembe

Güney Azerbaycanlı Aydınların Çağrısı

Tarih: , 25/9/2008

Sayqı Dəyər Azərbaycanlılar!

Xahiş olunur,bu məktubu yaşadığınız ölkələrdə olan şair, yazıçılar cəmiətlərinə çatdırasınız .


AZƏRBAYCAN ŞAİR, YAZIÇILARININ DÜNYA ŞAİR, YAZIÇILARINA MÜRACİƏTİ
Dəyərli qələmdaşlar,

1925-ci ildə Rza şahın hakimiyətə gəlişiylə İran millətlər cəhənnəminə çevrildi. Onun bir “Devlət bir millət” siyasəti sonucu İranda olan başqa dillərə yasaq qoyuldu. Bununla da çeşitli basqılarla başqa millətləri əritmə siyasətini uyğulamağa qoydular.
İranda o faşist siyasətə qarşı millətlər çeşitli dönəmlərdə baş qaldıraraq öz haqlarını istəmişlərdir. 1945-46.cı illər arası Azərbaycanda, millət bir il içində öz milli devlətini qurmuş, çağa uyğun çeşitli islahatlar aparmışdır. Ancaq bir ildən sonra Tehran qoşunu Azərbaycana hücüm edib, minlərlə insanı öldürərək o devlətin öndə gələn bir çox şəxsiyətini də edam etmişdir. Ancaq buna baxmıyaraq Azərbaycanlılar öz milli haqlarını istəməkdən heç bir zaman dalı durmamaışlardır. Bu yolda çeşitli dönəmlərdə çoxlu aydınlarını da qurban vermişdir.
İndi İranda 30 milyonun üzərində Azərbaycan Türkü yaşamqdadır. Ancaq buna baxmıyaraq, İranın ən çox azınlığı olan Azərbaycan Türklərinin ilkin insanlıq haqları verilməmişdir. Onların öz dillərində bir dənə də məktəb yoxdur. Demək olar bu durum çağdaş dünyamızda yalnız İranda sürdürülməkdədir.
Son günlərdə İran devləti daha da basqılarını artırmışdır. Orda olan çoxlu Azərbaycanlı aydınları tutub, dustaqlara dolduraraq onlara çeşitli işgəncələr uyğunalnmaqdadır. Bu yaxınlarda Tehranda neçə nəfər tanınmış Azərbaycanlı şair, yazıçı, araşdırmacı, gəzetəçi tutqlanmışdır. Devlət tutulanlarla bağlı ailələrinə heç bir bilgi veməməkdədir. İranda insan haqlarıyla bağlı çalışan qurumların da çabaları bir sonuc verməmkədədir.
Bunu nəzərə alaraq biz Azərbaycnlı yazıçılar, şairlər öz qələm dostlarımızın ağır durumunu, xarici qələmdaşlara bildiririk. Bizim səsimizi dünyaya yaymaqda yardımcı olamanızı istəyirik.
Tutulanların adları:
1. ALİREZA SARRAFİ
2. HASAN RAŞEDİ
3. AKBAR AZAD
4. SAEİD MUĞANLİ(MAHAMMADİ)
5. MEHDİ NAEEMİ
6. HAMİD ARĞIŞ


An appeal to poets and writers of the wohle world from azerbaijani poets and writers

Respectfully yours,

By enthronement of Rza shah in 1925 Iran turned into hell of nations. In result of his “one state – one nation” policy in political level the ban was imposed on non-Persian languages. And consequently they began to pursue a policy of repressing and assimilating other nations in the country.

The nations have stood up against that fascistic policy demanding their rights. In 1945 – 1946 years in Southern Azerbaijan our nation has established its national government within a year and carried out modern reforms. But after a year Tehran troops invaded Azerbaijan causing slaughter by killing more than 30 thousand Azerbaijani among them outstanding statesmen during a week. Nevertheless Azerbaijanis never repudiated their national rights and sacrificed a great number of their intellectuals for national ideals in the different stages of history.

Now more than 30 million Azerbaijani Turks are living in Iran . But in spite of this Azerbaijani Turks the largest nation of Iran , is not given elementary human rights. They do not have even a primary school in their native language. It is safe to say that such a condition exists only in Iran in the modern world.

During the last days Iran state has intensified its pressures ever more. They have jailed a great number of Azerbaijani intellectuals there and are committing tortures against them. Recently a number of prominent Azerbaijani poets, writers, researchers and journalists have been detained in Tehran . Iranian state has not informed families of detainees about the fact and places of their detention. Even efforts of human rights organizations were fruitless.

Taking into consideration all the aforesaid we, Azerbaijani writers and poets, want to inform our penmates in the world about grave conditions of Azerbaijani pen-friends in Iran . We ask you to help us in making world hear our voice.
under arrest:
1. ALİREZA SARRAFİ
2. HASAN RAŞEDİ
3. AKBAR AZAD
4. SAEİD MUĞANLİ(MAHAMMADİ)
5. MEHDİ NAEEMİ
6. HAMİD ARĞIŞ
signature:
1-Məhəməd Əli Hüseyni
2-Sirus Mədədi
3- Behruz Həqqi
4-Abdullah Amir Haşimi
5-Ugurlu Fakhri
6-Alisemid Kur
7-Pasha Alioglu
8-Javanshir Yusifli
9-Ahmed Oguz
10-Qulu Agses
11-Ilham Qehreman
12-Qurban Yaguboglu
13-Hikmet Sabiroglu
14-Azer Qarachenli
15-Murad Kohneqala
16-Niyaz Qaraoyneli
17-Nasir Yaqub
18-Vagif Yusifli
19-Efzeleddin Asker
20-Ferhad Ferhadli
21-Zefer Ferhadoglu
22-Rustem Kamal
23-Ramiz Asker
24-Qedim Qubadli
25-Rasim Qaraca
26-Həmid Herisçi
27-Rafiq Tağı
28-Azad Yaşar
29-Nicat Məmmədov
30-Nərmin Kamal
31-Qan Turalı
32-İbrahim Sel
33-Orxan Eyp
34-Divanə Ozan
35-Xaqani Has
36-Ziba Kərbası
37-Lalə cəvanşir
38-Səməd Purmusəvi
39-Çengiz Göytürk
40-Işıq Sönməz
41-E.S.Eşilbax
42- Vali Gözətən
43- Məmməd Azər
44-Sarı Gəlin
45- Ərsan Ərel
46-Hadi Qaraçay

Hiç yorum yok: