15 Ağustos 2009 Cumartesi

Güney Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatının qəhrəmanı şəhid Səttərxanı tanıyalım

1867 – Cənubi Azərbaycan türklərinin mübariz lideri Səttərxan (1867-1914) аnadan olub.
1905-1911-ci illərdə İranda şah üsul-idarəsinə qarşı Məşrutə (Konstitusiya) inqilabına rəhbərlik edən Səttərxan təkcə Cənubi Azərbayanda deyil, bütün İranda adı ehtiramla anılan tarixi şəxsiyyətdir.
1914-cü ildə terror nəticəsində qətlə yetirilib.
Məşrutə inqilabında oynadığı rola görə Səttərxan İranda şah rejimi devriləndən (1979) sonra “Milli sərdar” adına layiq görülüb.
Əlavə bax:
http://www.azadtribun.net/x44.htm
http://www.rasulzade.org/articles/1_161.html
http://www.dak.az/view.php?lang=az&menu=14&id=953

Bu yazı http://www.azerbaycanli.org/az/page311.html adresinden alınmıştır

Hiç yorum yok: