7 Aralık 2009 Pazartesi

Ankara, "21 AZER ve Güney Azerbaycan’da İnsan Hakları İhlalleri Konferansı"

Güney Azerbaycan’da bağımsızlık hareketinin öncüsü olarak 12 Aralık 1945’te kurulan Milli Hükümet’in 64. Yıldönümü münasebetiyle düzenlediğimiz konferans, Türk Dünyasında bir ilk olarak 28 Mayıs 1918 tarihinde kurulan Milli Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mehmet Emin Resulzade’nin muhacerette kurdurduğu bir ocak olan Azerbaycan Kültür Derneği ve Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği’nin himayelerinde aşağıdaki yer ve saatte yapılacaktır. Onurlandırmanızı ve katkılarınızı dileriz.
Saygılarımızla,
Tertip Heyeti.

ADRES: Azerbaycan Kültür Derneği
Bayındır Sok. 37 /6 Yenişehir Ankara
12 Aralık 2009
Saat: 13.30
Tel: 0312 435 37 06
Faks: 0312 435 37 05
e-posta: Azerbaycan@azerbaycankulder.org

Hiç yorum yok: