19 Ekim 2009 Pazartesi

Arif Keskin, İran'da, Milli Hereketin Şeytanlaşdırılması

Komplo teorileri (nezeriyeye Toteye) elmi ve akademik faaliyetlerde çox meqbul görülmese de sıradan insanların etraflarında olub biteni tehlil etmek üçün en çox istifade ettikleri bir analiz çerçevesidir. Komplu teorileri ağlın qetlgahi olsa da her siyasi tehlilçinin kifinde (çantasında) olması gereken analiz vesilelerinden biridir. Çünkü etrafımızda olub biten bir çox siyasi, sosyal, ekonomik ve herbi hadiselerin araxasında gizli bir iradenin de olması mühtemeldir. Gizli iradeni keşf etmek ve anlmaq beezen hayatı derecde önemli olur.
İranda son cumhurşbaşqanlığı seçkileri erfesinde ve sonrasında, milli hereketin üzerinde tezyiqler artmış. Azerbaycan xalqına ve milli herekete yönelik tehqir, texrib , psikolojik herb ve şantaj çoxalmışdır. Fars milliyetçileri, Azerbaycan milli hereketi “Ehmedinejadın müteffiqi” olaraq gösterirken beezi insanlar da Azerbaycan milli hereketinin söylem ve şuarlarını radikal olaraq nitelendirmektedirler. Bütün tezyiqlerin hedefi bellidir. Bütün bu tezyiqlerin amacı, Azerbaycan milli hereketinin esasi hedef, söylem ve şuarlarından uzaqlaştırmaq ve onu İran sraseri hereketler bünyesinde eritmekdir. Güney Azerbaycan Milli hereketini “radikal” , “fanatik” ve “faşist” bir cereyan olaraq gösterilme çabası var. Başqa bir ifade ile milli hereket şeytanlaşdirilir. Her tür yanlışlığın, pisliyin ve rdaiklazimin qaynağı olaraq gösterilir. Milli hereketi şeytanlaşdırarak onu ehlileşdirme hedefi güdülmektedir.
Seltent Telebler, yaşılçılar ve diger rejim muxalifi gruhlar, Azerbaycan milli hereketini hedef olaraq seçib ve onun demokrtaik-inasnı ve haqlı teleblerini dünya ictimaiyeti nezdinde “İran İslam cumhuriyetinin” projesi kimin gösterirler. Yuxarıdaki cereyanlar, milli hereketin içinde de özlerine müteffiqler tapıblar. Bunlarda içeriden milli hereketin haqlı teleblerini “radikal”, “fanataik” ve “anti demokrtaik” olaraq gösterirler.
Bugün milli hereket her terefli tezyiqlerle qarşı qarşya qalmışdır. İran içinde İslam cumhuriyeti bütün var gücü ile milli hereketi yox etmeyi hedefleşmiş ve Azerbaycana daha önce heç görülmediyi qeder emniyeti-ittilaati basqısını artırmışdır. Xaricde, rejim muxalifeleri de heç görülmediyi qeder milli herekete saldırmaqdadırlr. Bunlarla paralel (muvazi) olaraq milli hereketin öz içinden de milli şuar ve söylemlere yönelik şantaj, tehqir ve texrib hereketi devam etmekdedir. Görüldüyü kimin Milli hereket bir birine düşmen olan güçlerin birleştiyi noqtedir. Azerbaycan milli hereketi hamının şeytanıdır ve indi hamı ona daş atır. Azerbaycan milli hereketine daş atarq özlerini daha çox “vetenperst”, “irançı”, “demokrat”, “modern” ve “müterreqi” olaraq hiss ediller. Azerbaycan milli hereketini doğru başa düşübler. Azerbaycan milli hereketi cehaletin, xeyanetin, istibdadınin, zülmün , her tür geyri insaniliyin, faşizmin, şövenizmin, geri qalmışlığın ve yoxsuluqun şeytanıdır. Çünkü Güney Azerbaycan milli hereketı gerçek azadlığın, edaletin, demokrasnin ve insan haqlarının cisimleşmiş halidir. Onu şeytanlaşdırarq haqlı suarlarını elinden alabilmezler.
Milli hereket bu merheleden de güçlü, başarılı ve qazanclı olaraq çıxacaqdır. Çünkü milli hereketin heç bir şuar ve söylemi radikal deyildir. Güney Azerbaycan milli hereketinin fikri yapısı demokrasi, insan haqları ve huquq esasında şekillenmişdir.
Azerbaycan xalqı başqa milletlerin toprağında gözü yoxdur. Azerbaycan xalqı başqa milletleri tehqir elemir. Azerbaycan xalqının emperyal fikir, duygu ve iradesi yoxdur. Azerbaycan xalqı özü özünü idare elemek isteyir.
Daha başqa bir hüviyetin idaresi altında yaşamq istemir. Bu düşüncenin harası radikal, fanatik ve faşızandır. Buna da haqqı vardır. Milli şuar ve söylemleri şeytanlşadıraraq Azerbaycan xalqının bu haqqını heç kimse elinden alamaz. Güney azerbaycan milli hereketini yox etme projesi netice vermeyecek. Üzü qaralıq ise qaranliq otaqlarda Güney azerbayca Milli hereketine yox etmek isteyen güçlere qalacaq.

Hiç yorum yok: