8 Ekim 2009 Perşembe

Türkiye-Ermenistan Milli Maçında Azerbaycan Bayrağı Açmak Kime Dokunur?

TÜRKSAM Başkanı Sinan OĞAN'ın yazısı: Türkiye-Ermenistan Milli MaçındaAzerbaycan Bayrağı Açmak Kime Dokunur?
Malum açılım giderek daha trajikomik bir hal almaya başladı. Aslındasınırları açmak, içine düştüğü ekonomik krizi aşmak için Ermenistan'ın"Açılım" yapması gerekirdi. Ancak Türkiye "büyüklük bizde kalsın"demiş ve "Açılımı" kendisi yapmıştır. Malum açılım birçok açıdandeğerlendirilebilir. Onun detayları, protokollerin içeriği, imzalanmave hayata geçirilme süreci tartışılabilir. Nitekim çeşitli defalarbunun tartışmasını yaptık. Biz bu süreçteki sakıncaları ve riskleriortaya koymaya çalıştık. Bir kısım analistler bu protokollerinfaydasını dile getirdiler. Bütün bunlar elbette ki, tartışılabilir,konuşulabilir. Ancak son gelen bir haber var ki, bunun ne konuşulacakve ne de tartışılacak herhangi bir yönü bulunmamaktadır. Bazıhaberlere göre 14 Ekim'de Bursa'da oynanacak Türkiye-Ermenistan millimaçında maçın oynanacağı statta ve şehirde Azerbaycan bayraklarınınaçılması ve taşınması yasaklanmıştır.
Bursa valiliğince maç vesilesiyle alınan önlemler şu şekildesıralanmıştır:
-Türk bayrağı dışındaki bayrak ve flamalarla stada girmek yasakolacak.-Taraftarlar stada girerken çok sıkı şekilde aranacak.-Taraftarlar içine sivil polisler konuşlandırılacak.-Tahrik edici tezahürat ve pankart yasak olacak.-Maça oturma amaçlı karton dahi sokulamayacak.
Görüldüğü gibi bütün önlemlerin temelinde Azerbaycan bayrağının stadasokulmamamsı yatmaktadır. Öncelikle sormak gerekir.
1. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Erivan'da oynanan ve CumhurbaşkanıSayın Abdullah Gül'ün de izlediği Ermenistan-Türkiye milli maçındaAzerbaycan'a ait işgal edilmiş Dağlık Karabağ bölgesinde gayri-kanunibir şekilde kurulan ve/fakat dünyanın hiçbir ülkesi tarafındantanınmayan işgalci Dağlık Karabağ yönetiminin sözde bayraklarıyasaklandı mı? Hemen cevabını verelim. Hayır, yasaklanmadı ve naklenyayınla hepimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanı da sahada seyretti.2. Yasaklanmasını istediğiniz bayrak kimin bayrağıdır? Cevabı çoknettir. Bu bayrak bir BM tarafından tanınmıştır. Dünyanın saygıduyduğu bağımsız bir ülkenin bayrağıdır. Türk cumhuriyetininbayrağıdır. Dolayısıyla da stada sokulmasında hukuki herhangi birgerekçe bulunmamaktadır.
Ortadaki acaiplik anlaşılır gibi değildir. Geçtiğimiz hafta sonumecliste temsil edilen bir partinin Ankara'da yapılan kongresindeterör örgütü PKK'nın bayrağı olarak gösterilen bez parçaları veelebaşının resimleri gösterildi ve hiçbir güvenlik gücü buna müdahaleetmedi. Ama maça sokulmak istenen Azerbaycan bayrağına güvenlikgüçleri müdahale etmeye hazırlanmaktadır.
Öyle anlaşılıyor ki, Ermenistan Devlet Başkanı Serj SarkisyanTürkiye'ye gelmeden "ön şartları" gelmeye başlamıştır. Ve Azerbaycanbayrakları da Sarkisyan'ın isteği üzerine sahaya sokulmamaktadır.
Öte taraftan bir konuya daha değinmekte fayda vardır. Bilindiği gibi31 Ağustos 2009 tarihinde Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanacakprotokoller açıklanarak basına sızdırıldı. Bu protokollere göreöncelikle 6 haftalık bir danışma sürecinden geçilecek ve iki ülkeninkamuoyu ve siyasi partilerine bu protokol anlatılacaktı. Ermenistanbunun için devlet başkanını görevlendirdi ve Ermenistan Devlet BaşkanıSerj Sarkisyan önce Ermenistan içerisinde Sivil Toplum Kuruluşlarıtemsilcileri ve Siyasi Partilerle görüştü. Ardından dünyadaki ErmeniDiasporası temsilcileri ile görüşmeye başladı. Sarkisyan bir çokülkedeki diaspora temsilcilerinin büyük itirazları ile karşılaştı amagörüşmeleri yarıda kesmedi ve hepsiyle görüşmeye çalıştı. Bir deTürkiye'ye bakalım. Türkiye'de ne yapıldı? Öncelikle Türkiye'de bukonu dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na havale edildi. SayınDavutoğlu ise bu konuda STK'ları muhatap bile almadı. Sadece SiyasiParti temsilcileri ile görüştü. Oysa Türkiye'de bu konuya hassasiyetduyan en az 2 milyon Azerbaycan Türkü yaşamaktadır. Özellikle Iğdır,Kars, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yerleşik bulunan 2milyon civarındaki Azerbaycan Türkünün kurmuş olduğu 50 civarında dadernek vardır. Ayrıca bu konularda çalışmalar yapan düşüncekuruluşları da mevcuttur. Ancak Kürt Açılımı konusunda STK'lar muhatapalınırken her nedense Ermeni Açılımı konusunda STK'lar muhatapalınmamıştır. Burada şunu da belirtmek gerekir ki, bu süreçteözellikle Azerbaycan Türklerinin kurdukları STK'lar da yeterincetalepkar olamamıştır.
Bu vesileyle 15 Ekim'e kadar bütün sitelerin ve evlerin Azerbaycanbayrağı ile donatılması çağrısında bulunmak istiyorum.

NOT: Bu konudaki bütün kampanyalar ve gelişmeler TÜRKSAM BaşkanıIğdırlı Hemşerimiz Sinan OĞAN adına Sosyal Paylaşım sitesi Facebook'taaçılan http://www.facebook.com/pilenken?v=info#/pages/Sinan-Ogan/294889615437
Adresteki hesap üzerinden ve Iğdırlıların sitesi www.igdirli.comsitesinden yürütülecektir.
http://www.igdirli.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1061&Itemid=77

Hiç yorum yok: